नबनियुक्त अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष श्री करुणाकर ओझा ज्यू लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको स्वागत गर्दै नि.मे.सु.