डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षमा श्री करुणाकर ओझा नियुक्त

माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीस्तरको मिति २०७७ । १ । २४ को निर्णयानुसार डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) (क) बमोजिम डडेल्धुरा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्री करुणाकर ओझा (अमरगढी ८, डडेल्धुरा) लाई नियुक्त गरिएको छ ।