नवनियुक्त अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको स्वागत कार्यक्रम