फिजियोथेराफी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना