logo

Nepal Government
Ministry of Health and Population
Dadeldhura Hospital
Dadeldhura
S.N. Title Published Date View Download
1 मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन 2079-08-17 View Notice Download Notice
2 मेडिकल अधिकृत पदको परिक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सुचना 2079-08-14 View Notice Download Notice
3 सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना 2079-08-09 View Notice Download Notice
4 मेडिकल अधिकृत आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-08-07 View Notice Download Notice
5 ART Counselor आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-05-20 View Notice Download Notice
6 H.A. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन 2079-05-11 View Notice Download Notice
7 प्रबन्धक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन 2079-05-11 View Notice Download Notice
8 प्रबन्धक पदको परिक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सुचना 2079-05-06 View Notice Download Notice
9 H.A. पदको परिक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सुचना 2079-05-06 View Notice Download Notice
10 चिकित्सक तथा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-04-19 View Notice Download Notice
11 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2079-04-12 View Notice Download Notice
12 सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-03-09 View Notice Download Notice
13 सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2079-03-08 View Notice Download Notice
14 मेडिकल ल्याव टेक्निसियन पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-12-23 View Notice Download Notice
15 मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-12-18 View Notice Download Notice
16 ल्याब टेक्निसियन पदको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना 2078-12-17 View Notice Download Notice
17 मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट र ल्याव टेक्निसियन पदकाे लागि परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2078-12-14 View Notice Download Notice
18 सेवा करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना 2078-12-06 View Notice Download Notice
19 H.A. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-11-27 View Notice Download Notice
20 HA पदकाे लागि परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2078-11-22 View Notice Download Notice
21 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2078-11-08 View Notice Download Notice
22 सेवा करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना 2078-11-06 View Notice Download Notice
23 राशन आपुर्ती सम्बन्धी दरभाउ पत्र स्वीकृत गरिएको बारे । 2078-10-18 View Notice Download Notice
24 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Hospital Cleaning & Housekeeping Service) 2078-10-18 View Notice Download Notice
25 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Security Service) 2078-10-18 View Notice Download Notice
26 Notice For Inviting Quotation For Hospital Cleaning & Housekeeping Service 2078-09-23 View Notice Download Notice
27 Notice For Inviting Quotation For Security Service 2078-09-23 View Notice Download Notice
28 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2078-09-22 View Notice Download Notice
29 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2078-08-02 View Notice Download Notice
30 ओ.पि.डी.सेवा सञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना 2078-03-09 View Notice Download Notice
31 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2078-03-03 View Notice Download Notice
32 फार्मेसी सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-02-24 View Notice Download Notice
33 फार्मेसी सहायक पदकाे लागि परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2078-02-18 View Notice Download Notice
34 "डडेल्धुरा अस्पताल आपतकालिन कोष" सञ्चालन सम्बन्धमा 2078-02-03 View Notice Download Notice
35 डडेल्धुरा अस्पतालबाट अध्ययन विदामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्बन्धमा 2078-01-23 View Notice Download Notice
36 डडेल्धुरा अस्पतालबाट अध्ययन विदामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्बन्धमा 2078-01-21 View Notice Download Notice
37 सेवा करारमा लिने बारेको सूचना 2078-01-20 View Notice Download Notice
38 विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा 2077-11-20 View Notice Download Notice
39 परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2077-11-18 View Notice Download Notice
40 कर्मचारी आवश्यकता चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2077-10-24 View Notice Download Notice
41 विज्ञापित पदहरुको मागसंख्या थप गरिएको सम्बन्धी सूचना 2077-10-24 View Notice Download Notice
42 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2077-10-22 View Notice Download Notice
43 IT Officer को अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2077-08-17 View Notice Download Notice
44 H.A. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2077-08-17 View Notice Download Notice
45 Staff Nurse पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2077-08-17 View Notice Download Notice
46 IT Officer पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन 2077-08-16 View Notice Download Notice
47 H.A.पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन 2077-08-16 View Notice Download Notice
48 Staff Nurse पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन 2077-08-16 View Notice Download Notice
49 परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2077-08-08 View Notice Download Notice
50 अस्पताल व्यवस्थापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2077-07-27 View Notice Download Notice
51 मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2077-07-26 View Notice Download Notice
52 रेडियोग्राफी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2077-07-26 View Notice Download Notice
53 फिजियोथेराफी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2077-07-26 View Notice Download Notice
54 परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2077-07-14 View Notice Download Notice
55 विज्ञापन सच्याइएको तथा दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सुचना 2077-07-12 View Notice Download Notice
56 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा (Hospital Cleaning & Housekeeping Service) 2077-07-06 View Notice Download Notice
57 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा (Security Service) 2077-07-05 View Notice Download Notice
58 जानकारी सम्बन्धमा 2077-07-03 View Notice Download Notice
59 पिसीआर परिक्षण सम्बन्धी सूचना 2077-06-15 View Notice Download Notice
60 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2077-06-11 View Notice Download Notice
61 सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्ने समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना 2076-12-24 View Notice Download Notice
62 प्रेस बिज्ञप्ती 2076-12-16 View Notice Download Notice
63 Inviting Quotation For Hospital Cleaning & Housekeeping Service 2076-12-15 View Notice Download Notice
64 Inviting Quotation For Hospital Cleaning & Housekeeping Service 2076-12-15 View Notice Download Notice
65 करार सम्झौता गर्न तथा नियुक्ति बुझ्न आउने बारे सूचना 2076-12-10 View Notice Download Notice
66 आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धि सूचना 2076-12-10 View Notice Download Notice
67 हार्दिक अपिल 2076-12-10 View Notice Download Notice
68 हेल्थ असिस्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-30 View Notice Download Notice
69 फार्मासिष्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
70 मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
71 नर्सिङ्ग अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
72 रेडियोग्राफर, बायोमेडिकल टेक्निसियन, फार्मेसी सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
73 ल्याब टेक्निसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-18 View Notice Download Notice
74 स्टाफ नर्स पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-18 View Notice Download Notice