logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
डडेल्धुरा अस्पताल
डडेल्धुरा
क्र.म: हालसम्म जम्मा परिक्षण (PCR): Positive Cases: Negative Cases: निको भएको: उपचाररत: मृत्यु भएको: प्रकाशित मिति: