logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
डडेल्धुरा अस्पताल
डडेल्धुरा
S.N. File name view Download
1 जेरियाट्रिक वार्ड संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७/७८
2 OCMC संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७ ७८
3 SSU संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७ ७८
4 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ - प्रदेश
5 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ - स्थानीय तह
6 विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७
7 कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७
8 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७
9 पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७
10 Nepal National Health Accounts 2016-17
11 करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मुल्यांकन तथा नया अबधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड २०७८