logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
डडेल्धुरा अस्पताल
डडेल्धुरा
S.N. Title Published Date View Download
1 मेडिकल ल्याव टेक्निसियन पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-12-23 View Notice Download Notice
2 मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-12-18 View Notice Download Notice
3 ल्याब टेक्निसियन पदको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना 2078-12-17 View Notice Download Notice
4 मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट र ल्याव टेक्निसियन पदकाे लागि परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2078-12-14 View Notice Download Notice
5 सेवा करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना 2078-12-06 View Notice Download Notice
6 H.A. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-11-27 View Notice Download Notice
7 HA पदकाे लागि परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2078-11-22 View Notice Download Notice
8 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2078-11-08 View Notice Download Notice
9 सेवा करार पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना 2078-11-06 View Notice Download Notice
10 राशन आपुर्ती सम्बन्धी दरभाउ पत्र स्वीकृत गरिएको बारे । 2078-10-18 View Notice Download Notice
11 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Hospital Cleaning & Housekeeping Service) 2078-10-18 View Notice Download Notice
12 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Security Service) 2078-10-18 View Notice Download Notice
13 Notice For Inviting Quotation For Hospital Cleaning & Housekeeping Service 2078-09-23 View Notice Download Notice
14 Notice For Inviting Quotation For Security Service 2078-09-23 View Notice Download Notice
15 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2078-09-22 View Notice Download Notice
16 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना 2078-08-02 View Notice Download Notice
17 ओ.पि.डी.सेवा सञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना 2078-03-09 View Notice Download Notice
18 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2078-03-03 View Notice Download Notice
19 फार्मेसी सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2078-02-24 View Notice Download Notice
20 फार्मेसी सहायक पदकाे लागि परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2078-02-18 View Notice Download Notice
21 "डडेल्धुरा अस्पताल आपतकालिन कोष" सञ्चालन सम्बन्धमा 2078-02-03 View Notice Download Notice
22 डडेल्धुरा अस्पतालबाट अध्ययन विदामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्बन्धमा 2078-01-23 View Notice Download Notice
23 डडेल्धुरा अस्पतालबाट अध्ययन विदामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्बन्धमा 2078-01-21 View Notice Download Notice
24 सेवा करारमा लिने बारेको सूचना 2078-01-20 View Notice Download Notice
25 विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा 2077-11-20 View Notice Download Notice
26 परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2077-11-18 View Notice Download Notice
27 कर्मचारी आवश्यकता चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2077-10-24 View Notice Download Notice
28 विज्ञापित पदहरुको मागसंख्या थप गरिएको सम्बन्धी सूचना 2077-10-24 View Notice Download Notice
29 चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2077-10-22 View Notice Download Notice
30 IT Officer को अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2077-08-17 View Notice Download Notice
31 H.A. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2077-08-17 View Notice Download Notice
32 Staff Nurse पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित 2077-08-17 View Notice Download Notice
33 IT Officer पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन 2077-08-16 View Notice Download Notice
34 H.A.पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन 2077-08-16 View Notice Download Notice
35 Staff Nurse पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन 2077-08-16 View Notice Download Notice
36 परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2077-08-08 View Notice Download Notice
37 अस्पताल व्यवस्थापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2077-07-27 View Notice Download Notice
38 मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2077-07-26 View Notice Download Notice
39 रेडियोग्राफी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2077-07-26 View Notice Download Notice
40 फिजियोथेराफी अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2077-07-26 View Notice Download Notice
41 परीक्षा मिति र केन्द्र कायम गरिएको सूचना 2077-07-14 View Notice Download Notice
42 विज्ञापन सच्याइएको तथा दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सुचना 2077-07-12 View Notice Download Notice
43 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा (Hospital Cleaning & Housekeeping Service) 2077-07-06 View Notice Download Notice
44 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा (Security Service) 2077-07-05 View Notice Download Notice
45 जानकारी सम्बन्धमा 2077-07-03 View Notice Download Notice
46 पिसीआर परिक्षण सम्बन्धी सूचना 2077-06-15 View Notice Download Notice
47 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2077-06-11 View Notice Download Notice
48 सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद गर्ने समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना 2076-12-24 View Notice Download Notice
49 प्रेस बिज्ञप्ती 2076-12-16 View Notice Download Notice
50 Inviting Quotation For Hospital Cleaning & Housekeeping Service 2076-12-15 View Notice Download Notice
51 Inviting Quotation For Hospital Cleaning & Housekeeping Service 2076-12-15 View Notice Download Notice
52 करार सम्झौता गर्न तथा नियुक्ति बुझ्न आउने बारे सूचना 2076-12-10 View Notice Download Notice
53 आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने सम्बन्धि सूचना 2076-12-10 View Notice Download Notice
54 हार्दिक अपिल 2076-12-10 View Notice Download Notice
55 हेल्थ असिस्टेन्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-30 View Notice Download Notice
56 फार्मासिष्ट पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
57 मेडिकल अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
58 नर्सिङ्ग अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
59 रेडियोग्राफर, बायोमेडिकल टेक्निसियन, फार्मेसी सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-29 View Notice Download Notice
60 ल्याब टेक्निसियन पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-18 View Notice Download Notice
61 स्टाफ नर्स पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2076-11-18 View Notice Download Notice