logo

Nepal Government
Ministry of Health and Population
Dadeldhura Hospital
Dadeldhura
क्र.म: हालसम्म जम्मा परिक्षण (PCR): Positive Cases: Negative Cases: निको भएको: उपचाररत: मृत्यु भएको: प्रकाशित मिति: